Choď na obsah Choď na menu

Dodatky k dejinám Zemplínskej gr. kat. farnosti v Trhovišti

10. 5. 2010
Pre pamäť
 
Pri prekutávaní gr. kat. archívu v Trhovišti naďabil som na dôležité pamätihodnosti, týkajúce sa trhovištskej gr. kat. cirkvi. Potrhané, rozhádzané som pozbieral a riadne usporiadal a dal som ich zviazať a pripojil k nim mnoho čistých strán papiera, aby aj moji následníci mali kam zaznamenávať dôležité veci, týkajúce sa trhovištskej farnosti a cirkvi. Tá krásna minulosť, ktorou sa môže pýšiť iba málo farností, nájde v budúcnosti pokračovanie a súvislosť a preto nech je na chválu a uznanie mojim predošlým farárom, že začali zapisovať dôležité udalosti do úctivých memoárov ohľadne gr. kat. cirkvi a fary v Trhovišti. Prosím nástupných, následných farárov, aby ráčili plniť túto posvätnú povinnosť, aby sa nepretrhla terajšia súvislosť medzi minulosťou a budúcnosťou trhovištskej gr. kat. cirkvi.
Trhovište 25. apríla 1897, Ján Sluk, gr. kat. farár
Väčší zvon tohto chrámu nás poučuje, že na tomto mieste bol už roku 1671 rovnako farský chrám. Nápis na zvone znie totiž takto: Zvon pre tento chrám v Trhovišti bol uliaty roku 1671. Tento zvon o váhe 79 libier bol znova uliaty roku 1856 v mesiaci marci s pridaním 113 a pol libry, čiže teraz váži 192 a pol libry.
Terajší menší zvon bol uliaty roku 1753, váži asi 40 libier. (Dodatočná poznámka pri prekladaní: Nápis na zvone udáva darcu: Michala Cimbalu)
Udalosti
Gréckokatolíckej cirkvi a chrámu v Trhovišti boli zapísané veľadôstojným pánom Michalom Artimovičom, farárom, od roku 1721 a doplnené pre vďačnú pamäť nástupcov.
V ktorom roku a za ktorého mukačevského biskupa vznikol tento gréckokatolícky chrám, to už vypadlo z pamäti ľudí. Z istého rukopisu sa dá konštatovať (jedna kópia originálu sa nachádza v diecéznom archíve), že už ďaleko pred rokom 1721 existoval tu miestny chrám ako farský. Tak totiž znie darovacia listina vydaná grófom Drugetom Humenským a Julianou Teréziou pre kňaza Gregora Bovankoviča, ktorého potomkovia doteraz žijú v Trhovišti.
Pretože na našich majetkoch zvaných Trhovište doteraz stojaci chrám už nemôže dobre slúžiť duchovnému otcovi pri bohoslužbách a na rozvoj cirkvi pre svoju starobylosť, vzali sme ho do našej ochrany a splnomocnili sme tu účinkujúceho ruského kňaza Gregora Bovankoviča a rozšírili sme jeho pôsobnosť na celú dedinu, aby mohol plne šíriť božie kráľovstvo. Prijali sme ho pod podmienkou, že bude konať božie služby nielen úradne, ale s duchovným záväzkom vo svojom svedomí, t. j. aby viedol oduševnený, nábožný a oddaný život, staral sa o všetky potreby ľudu a mal na pamäti príkladnú činnosť svojho úradu.
Aby mohol pri svojom živobytí určovať a povoľovať isté právomoci, pridelili sme mu jednu štvrtinu pozemku pre chrám. Pozemok mu vymeria náš správca a bude stáť k jeho potrebám. Považujeme ho za schopného a posielame list pánu biskupovi, aby ustanovil spomínaného ruského kňaza do spomenutej farnosti a aby ho veľmi nezaťažoval nejakými podmienkami.
V duchu ho prijímame, potvrdzujeme a ustanovujeme v zmysle tejto zriaďovacej listiny.
 
Dané v Humennom 28. júna 1721. L. S.

 

Gróf Drugeth Humenský, v. r. Juliana Terézia, v. r.


Z uvedenej zriaďovacej listiny dá sa vyrozumieť, že tento chrám a farnosť tu bola už pred rokom 1721, ale nebola obsadená farárom, ako to čítame v darovacej listine.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.