Choď na obsah Choď na menu

I. farár - Gregor Bovankovič (1721-1751)

10. 5. 2010

 

Grogora Bovankoviča gróf Drugeth Humenský a Juliana Terézia predstavili a do farnosti uviedol najosvietenejší a najctihodnejší pán, biskup Juraj Genadius Byzanci.

Rodisko tohto farára bola obec Sebeš, nachodiaca sa v slávnej Šarišskej stolici.

Za toho spomenutého farára, ktorý bol 36 rokov na čele farnosti, sa udiali veci, ktoré uvádzam pre pamäť svojim nástupcom:

1/ Žil tu istý šľachtic menom Zelenák (jeho kuriu dodnes obýva gr. katolícky roľník Ján Kačanovský), ktorý umrel bez dedičov a poručil gr. kat. cirkvi v Trhovišti veľkú sumu peňazí a k tomu ešte vzácny kameň, ale čo sa stalo s peniazmi, nevieme.

2/ Za toho istého farára poručila istá žena z obce Kupón1 lúku pre gr. kat. cirkev, ktorú sama vyklčovala a ktorá urodí 8 vozov sena. Postúpenie lúky potvrdil naj osvietenej ši gróf Ladislav Čáky, veľkovaradínsky kanonik a vtedajší dedičný zemepán, lebo aj iní si robili na ňu nároky, pre cirkev v Trhovišti, ako to moji nástupcovia uvidia, keď tam pôsobil Michal Artimovič.

3/ V dobe príchodu toho farára tu bol drevený chrám, veľmi poškodený starobou a nepoužiteľný pre bohoslužby a poskytovanie sviatostí. Na jeho opravu kúpil drevo zo starého chrámu v Ujheli, čo schválil aj slávny stoličný úrad, a drevo dal priviezť svojimi poddanými kalvínskeho vyznania, lebo až dovtedy zostával vo veľmi schátralom stave.

Nakoniec poznamenávame, že tento farár bol po všetkých stránkach horlivým správcom duší, pohostinný, bohatý, ale nestaral sa o výchovu svojich detí.

Predsa však 36 rokov sa horlivo staral o duše veriacich a keď sa vracal z Moravian, ktoré vtedy spravoval, od umierajúceho - keď zaopatroval všetkých chorých sviatosťami -neskoro v noci ho splašený kôň zhodil z cesty do rieky Ondavy na mieste zvanom Radostrina", kde sa utopil. Našli ho až na tretí deň a pochovali.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.