Choď na obsah Choď na menu

II. farár - Ján Štefurovský (1751-1764)

10. 5. 2010
 
 
Toho po smrti Gregora Bovankoviča sem za farára preložil z Lesného osvietený biskup Michal Manuel Oľšavský.
Rodisko tohto farára bola obec Štefurov, ktorá sa nachádza v slávnej Šarišskej stolici. On ako prvý začal viesť matriku pokrstených a sobášených a útržky z tej knižočky sa doteraz uschovávajú v cirkevnej pokladnici.
Ináč nie je známe skoro nič, čo by tento farár urobil pre dobro chrámu a farnosti. Za neho povstali nekonečné spory a vyšetrovania, ktoré sa prerokovávali až na Najvyššej rade ohľadne pokladu, zvereného tejto spomenutej cirkvi zo strany šľachtica, horespomenutého Zelenáka. O tejto veci uložil biskup Andrej Bačinský večné mlčanie, čo bolo najželateľnejšie.
Ján Štefurovský pôsobil v trhovištskej farnosti sedem rokov vo svojom úrade farára, s potešením byť pastierom veriacich. Potom bol menovaný za farára do Cabova (1764).

 

Po jeho odchode farnosť spravoval ďalších sedem rokov sčasti dôstojný pán Štefan Danilovič, farár z Laškoviec, sčasti Štefan Paulovič, farár z Bracoviec (až do r. 1771).