Choď na obsah Choď na menu

V. farár - Ján Bundzák (1792-1796)

10. 5. 2010
 
Narodil sa v Sečovciach, latinskú školu vychodil sčasti v Ujheli, sčasti v Užhorode. Teologické štúdium absolvoval v kráľovsko-biskupskom lýceu v Užhorode, kde mal za profesorov Daniela Baldoviča, Gregora Tarkoviča aAlexa Ragaciho v roku 1792. Do kňazského rádu ho uviedol vynikajúci biskup Andrej Bačinský a toho istého roku bol uvedený do tejto farnosti na základe tohto poverenia:

 

Na úctivo predloženú žiadosť ctihodného pána Jána Bundzáka a vzhľadom na to, že farnosť v Trhovišti a k nej pripojené majetky nemajú teraz správcu a vzhľadom na to, že menovaný vedie poctivý život a má potrebné kvality, dávam svoj návrh na jeho ustanovenie za farára a správcu k farnosti pripojených majetkov, čo potvrdzuje táto listina.

Trebišov 21. augusta 1792.
Gróf Imrich Čáky, v. r.
 
Za tohto farára bola postavená drevená fara v roku 1793, ako to svedčí zápis na „meštemici" obytnej izby. Fara mala dve predné izby a ešte jednu pre rodinu spolu s komorou a s pripojenou maštaľou, ktorá na to využila priestory starej fary.
Aj v chráme urobil niektoré potrebné opravy. Dal pozlátiť medený kalich s príslušenstvom prostredníctvom Andreja Kolesára, človeka rímskokatolíckeho obradu. Pohrebný obraz, čiže plaštenicu a skriňu na úschovu posvätných odevov zadovážil zo zbierky veriacich.
Celkovo bol horlivým a pracovitým správcom duší, ktorého každý rád prijímal, obľúbený aj u úradníkov slávnej rodiny Čákyovcov a preto bol preložený na farnosť Veľký Ruskov, ktorý bol majetkom rodiny Čáky, a to po 4 rokoch pôsobenia vo farnosti Trhovište.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.